Gayrimenkul Hukuku

Pehlivan Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku

Pehlivan Hukuk Bürosu, gayrimenkul yatırımlarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir. Buna ek olarak;

  • Gayrimenkul alımı, satımı, devri ve kiralaması bu işlemlere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve tapu dairelerinde bunlara ilişkin yapılan tüm işlemler,
  • Gayrimenkullere bağlı ayni hakların tesisi, devri, şerh konulması ve terkini işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Gayrimenkullerin ve gayrimenkullere bağlı ayni hakların değerlendirilmesi,
  • Ortaklığın giderilmesi, müdahalenin men’i, her türlü tapu iptal, cebri tescil, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan davalar,
  • kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar

işlemlerini de gerçekleştirmektedir.