Ticaret Hukuku

Pehlivan Hukuk Bürosu > Ticaret Hukuku

  • Şirketler arası sözleşme tanzimi ve şirket müşavirliği,
  • Şirket içi uyuşmazlıkların çözümü,
  • İflas, iflasın ertelenmesi, sözleşmeden kaynaklı tazminat davaları, alacak davaları