Yabancılar Hukuku

Pehlivan Hukuk Bürosu > Yabancılar Hukuku

  • Yabancı mahkemelerden alınmış tüm kararların tenfizi ve icrası,
  • Çalışma izni,
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye de gayrimenkul alım-satım işleri takibi ile gayrimenkul kira sözleşmesi hazırlanması,
  • Oturma izni başvurusu ve takibi
  • Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri ve takibi
  • Yabancı gerçek kişilere Türkiye de miras hakkına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi ile hakların korunması,
  • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının  tanınması ve tespiti
  • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşme hazırlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık

hizmeti verilmektedir.