İcra ve İflas Hukuku

Pehlivan Hukuk Bürosu > İcra ve İflas Hukuku

  • İcra dairelerinde her türlü ilamlı ilamsız alacak takibi, ihtiyati haciz, haciz ve muhafaza işlemleri, itiraz ve tespit davaları,
  • İtirazın iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali davaları,
  • Rehinin ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik icra ve iflas talepleri,
  • Haciz işlemleri nedeniyle iptal, şikayet, istihkak, istirdat ve tazminat talepleri