İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Pehlivan Hukuk Bürosu > İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzekkeresi
  • İş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmesinin revize edilmesi,
  • İşçi ve işveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihbarnamesinin hazırlanması ve sürecin takibi,
  • İşçi ve işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması
  • İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan ücret alacakları ve tazminat davaları