Ceza Hukuku

Pehlivan Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku

  • Ceza Hukukuna ilişkin olarak;
  • Ceza soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin her safahatında müşteki ve sanık vekilliği,
  • Sulh, Asliye ve Ağır Ceza mah. Sanık ve müşteki vekilliği,
  • Suç duyurusunda bulunma, savcılık hazırlık soruşturması sırasında takip ve müdahaleler
  • Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
  • Kambiyo (çek yasası), haklarından kaynaklanan cezai takip ve davalar
  • Sabıka kayıtlarının ve sicillerinin zamanaşımı ve hukuki nedenlerle silinmesi talepleri,
  • İcra ve iflas hukukundan ve diğer özel konularla düzenlenen cezai müeyideler şikayet ve dava takibi

konularında hizmet vermekteyiz.