İdare Hukuku

Pehlivan Hukuk Bürosu > İdare Hukuku

Pehlivan Hukuk Bürosu olarak İdare Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık ve işlemlere danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra;

  • İdari işlemlere karşı, idari başvurularda bulunulması bu başvurular karşısında gerekli takibin yapılması,
  • İdari başvuruların  neticelenmesi halinde idare mahkemeleri  iptal ve tam yargı davlarının takibi ve sonuçlandırılması,
  • İmar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıkların idari mercilerde iş takibi dava takibi ve danışmanlık,
  • Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme tazminat davaları,
  • İdare hukuk mevzuat kapsamında dava önce, sonrası ve dava sürecinde her türlü uyuşmazlığın çözümü

konularında da çalışmaktayız.